..."/>

SEBANYAK 163 INISIATIF DI BAWAH PELAN SUARA HATI JOHOR DILAKSANA HINGGA AKHIR 2015

Johor gariskan empat pendekatan baharu menerusi Agenda Kepimpinan Berprestasi bagi memastikan hala tuju pentadbiran kerajaan negeri mempunyai wawasan yang jelas antaranya menyusun dan mengagihkan pemilikan arah tuju strategik, menetapkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) tahunan secara bersama, pelaksanaan dan pemantauan serta pelaporan.

Negeri Johor juga bercadang untuk mewujudkan satu sistem ‘dashboard’ secara atas talian bagi memantau pencapaian petunjuk prestasi utama (KPI) tahunan Pengerusi-pengerusi Jawatankuasa Negeri dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) negeri.

Sehingga akhir Disember 2015, sebanyak 163 inisiatif di bawah Pelan Suara Hati Johor juga telah berjaya dilaksanakan dan dibentangkan pada EXCO Awayday 2016

Top