Peningkatan Permohonan Masuk IPTA oleh 239,609 Lepasan SPM 2022

Jumlah permohonan masuk institusi pengajian tinggi (IPT) lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2022 telah meningkat sebanyak 2,448 permohonan berbanding dengan tahun sebelumnya. Menurut Jabatan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), seramai 239,609 permohonan diterima untuk sesi akademik terkini berbanding dengan 237,161 permohonan pada sesi akademik sebelumnya.

KPT juga mengumumkan bahawa daripada jumlah permohonan tersebut, sebanyak 144,911 calon telah ditawarkan tempat untuk melanjutkan pengajian di IPT, dengan kadar kejayaan sebanyak 60.9 peratus. Dari jumlah itu, 79,668 calon diterima di universiti awam, manakala 65,243 calon diterima di politeknik, Kolej Komuniti (KK), dan Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) untuk pelbagai program pengajian seperti Sijil, Asasi, Diploma, dan Ijazah Sarjana Muda.

KPT telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan peluang pendidikan tinggi yang adil dan merata kepada calon yang berkelayakan. Dengan peningkatan jumlah tempat yang ditawarkan kepada lepasan SPM, diharapkan lebih ramai pelajar dapat melanjutkan pengajian di IPTA mengikut minat dan bidang yang diminati.

Selain itu, ini juga memberikan peluang kepada lepasan SPM untuk meningkatkan kecekapan dan kebolehan mereka dalam bidang-bidang yang diingini. Ia akan memainkan peranan penting dalam memperkayakan bakat dan tenaga kerja negara serta memenuhi keperluan industri yang semakin kompleks dan berubah-ubah.

Dalam era transformasi global yang pantas, pemegang dan lepasan SPM memiliki pelbagai pilihan dan laluan pendidikan. Kejayaan mereka dalam melangkah ke alam pendidikan tinggi akan memainkan peranan penting dalam membangunkan negara dan mencapai matlamat pembangunan sumber manusia yang berkualiti.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Pinterest
Scroll to Top