Pencapaian Baik Warga Universiti Wajib Dirai Selayaknya

Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, merasmikanMajlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar & Alumni (MAHEPA) kali ke-24 Universiti Malaysia Sabah (UMS) di Sabah International Convention Centre. Majlis anugerah ini dihadiri oleh mahasiswa, alumni, serta para tetamu terkemuka dari dalam dan luar negara.

Dalam ucapan perasmian, beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah MAHEPA dan berharap bahawa penganugerahan ini akan menjadi sumber inspirasi dan pembakar semangat kepada mahasiswa yang lain untuk terus berusaha dan mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang.

Pencapaian Baik Warga Universiti Wajib Dirai Selayaknya - Berita
Pencapaian Baik Warga Universiti Wajib Dirai Selayaknya - 3, UMNOPG

Selain itu, beberapa perkara penting turut dikongsi antaranya, setiap pencapaian yang baik oleh warga universiti, sama ada di dalam atau di luar bilik kuliah, patut dihargai dan diraikan secara selayaknya. Beliau menekankan pentingnya mengiktiraf usaha dan kejayaan para pelajar dalam semua aspek kehidupan universiti.

Kedua, beliau menekankan bahawa perjalanan hidup sebagai mahasiswa di universiti tidak hanya berkisar tentang pembelajaran dan pengajian di dalam bilik kuliah. Mahasiswa turut digalakkan untuk aktif terlibat dalam aktiviti kokurikulum, sukarelawan, dan program pembangunan diri untuk memperkayakan pengalaman mereka di universiti.

Pencapaian Baik Warga Universiti Wajib Dirai Selayaknya - Berita
Pencapaian Baik Warga Universiti Wajib Dirai Selayaknya - 4, UMNOPG

Akhir sekali, sikap dan tindakan yang baik harus menjadi contoh dan suri teladan kepada yang lain. Beliau mengajak mahasiswa untuk memilih dan mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan harian mereka serta memberi inspirasi kepada orang di sekeliling mereka.

Kehidupan di universiti adalah fasa yang kritikal dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Beliau menekankan pentingnya mengambil peluang dalam semua dimensi kehidupan universiti, termasuk perkembangan akademik, sosial, kepimpinan, dan pengembangan diri. Dengan itu, mahasiswa akan memperoleh pengalaman yang menyeluruh dan membentuk kematangan serta kedewasaan yang diperlukan dalam menghadapi dunia selepas tamat pengajian.

Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar & Alumni (MAHEPA) kali ke-24 ini diharapkan menjadi pengiktirafan yang memberi semangat kepada mahasiswa UMS untuk terus berusaha dan mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang serta mendorong mereka untuk menjadi individu yang berdaya saing dan berpengaruh dalam masyarakat.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Pinterest
Scroll to Top