MBPG Perlu Berperanan Membantu Golongan Peniaga Kecil Di Pasir Gudang

9 Febuari 2021- Majlis Bandaraya Pasir Gudang disarankan agar tidak lagi berperanan sekadar menghukum & menguatkuasa semata-mata, malah untuk berperanan secara lebih konstruktif dengan turut mengendalikan kursus-kursus pengendalian makanan & pengurusan restoran secara berkala bagi pengusaha restoran & kedai makan.

Ahli Majlis MBPG Zon Scientex 2, Noor Azleen Ambros meminta agar Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memainkan peranan yang lebih proaktif, bertindak selaku pemudah cara bagi membantu golongan sasar termasuk peniaga kecil, pengusaha restoran & penjaja untuk sentiasa berusaha menambah baik status & gred restoran atau kedai makan masing-masing.

Hal ini menurutnya, selain dapat memastikan aspek kebersihan & kesihatan makanan itu dijaga, malah ia juga dapat memastikan kualiti makanan yang dijual juga adalah pada tahap yang terbaik. Secara tidak langsung, pihak MBPG juga telah membantu ke arah meningkatkan pendapatan perniagaan golongan tersebut.

Beliau yang juga merupakan Ketua Pemuda UMNO Pasir Gudang, selari dengan status Pasir Gudang sebagai sebuah Bandaraya, maka perlu ada satu garis panduan baharu bagi golongan penjaja & peniaga kecil di Pasir Gudang.

Melalui semua ini, ianya bukan sahaja akan memberi keselesaan kepada yang berniaga, malah akan turut memberi keselesaan kepada pengunjungnya.

Hasrat beliau ini telah dizahirkan melalui bermesyuarat secara atas talian bagi Jawatankuasa Kesihatan dan Pelesenan Majlis Bandaraya Pasir Gudang yang berlangsung pada hari ini.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Pinterest
Scroll to Top