Penamatan Perkhidmatan – Haitullah Azrin AIdil

Untuk makluman semua :

Penama,

Haitullah Azrin Aidil
Bukan Pegawai Khas Pejabat Menteri Besar.

Sebelum ini bertugas membantu UMNO Bahagian Pasir Gudang sahaja. Selama bertugas beliau tidak menjalankan tugas yang perlu dibuat dengan sempurna dan tidak disiapkan. Kehadiran waktu kerja sangat tidak baik. Pihak bahagian telah lama memberi nasihat dan peluang. Di atas prestasi tugasnya yang tidak menepati kehendak bahagian maka tugasnya telah ditamatkan pada 31 Julai 2015.  Bermula 1 Ogos 2015 beliau tidak lagi bertugas dengan bahagian kerana prestasi yang teruk.

Sebarang kenyataan yang dibuat oleh beliau melalui media cetak atau media elektronik adalah tidak benar sama sekali. Sekiranya ada kenyataan tidak benar oleh beliau yang boleh memburukkan nama Pejabat Menteri Besar atau UMNO Bahagian Pasir Gudang, pihak kami akan ambil tindakan.

Sebarang pertanyaan boleh merujuk saya.
Razani Bin Abdul Rauf
Setiausaha
UMNO Bahagian Pasir Gudang.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Pinterest
Scroll to Top