Program Pendidikan Islam Sepanjang hayat

90 buah Kolej Komuniti penggerak Program Pendidikan Islam Sepanjang Hayat yang menggabungkan aspek kemahiran dan pendidikan agama.

Program PISH ini akan dilaksanakan menerusi dua pendekatan iaitu latihan kemahiran dalam bidang teknikal, vokasional dan pendidikan keusahawanan yang digabung pendidikan agama kepada pelajar tahfiz dan sekolah pondok.

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Pinterest
Scroll to Top