Kuota bumiputera diutamakan

Kerajaan Negeri menyemak semula dasar pemilikan hartanah oleh Bumiputera yang seringkali diutarakan oleh rakyat terutamanya dari aspek ketelusan penawarannya di pasaran.
Dasar sedia ada sedang di dalam proses semakan semula melalui sebuah jawatankuasa yang diterajui oleh Pejabat Tanah dan Galian Negeri Johor dan jabatan-jabatan berkaitan. Hal ini penting bagi memastikan tiada sebarang bentuk manipulasi terhadap kuota bumiputera. Muafakat Johor

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Pinterest
Scroll to Top